Контакт

Вашите въпроси, предложения и отзиви за сайта можете да изпратите на адрес info@oshoevents.net.

Въпросите, отнасящи се до предстоящите събития изпращайте на организаторите, които са посочени в описанията на събитията.