Трансесенс - международен тренинг

резидентна група с Тарика Глубин (САЩ)

Mетодът Трансесенс ни помага да стигнем до по-голямо празно вътрешно пространство. Любовта, която се излъчва от този център (място на неутралност) дава възможност за ново разбиране за нашите отделни „части”. Да гледаш с чистия, ясен поглед на своя вътрешен център е трансформиращо. Това прави и по-достъпно преживяването на същността, отвъд рамката на нашата личност.

Този 10-дневен тренинг ще бъде комбинация от личен опит като участник и практика под супервизия. Участниците ще научат как да използват техниката Трансесенс както за самите себе си, така и в работата си с клиенти. Обучението ще включва:.

1. Базисно разбиране на метода, т.е.: значението на де-идентификацията в нашето ежедневие; как да правим разлика между заучените модели на личността и действията от мястото на неутралност ( настоящия момент); как да усилваме връзката с мястото на неутралност
2. Практическо приложение на метода Трансесенс в поетапното водене на индивидуална сесия
3. Насоки в работата като терапевт/консултант от мястото на неутралност
4. Информация за това, кога се прилага този метод и как да бъде използван в съчетание с други подходи.

Този тренинг е насочен към хора, които вече работят в сферата на терапията и консултирането и искат да имат още един инструмент в работата си, както и за тези терапевти, които биха искали да сменят настоящия си фокус на работа. Този тренинг сам по себе си не ви прави терапевти.

Дните на тренинга ще включват ежедневно медитациите – Динамична и Кундалини.
Евентуално продължение на работата под супервизия ще бъде дискутирано в края на това обучение.

Техниката Трансесенс е инструмент за „живеене от същността” и може да бъде използвана във всяка жизнена ситуация, когато противоречията в ума ни пречат да виждаме красотата на момента.

Транесенс е авторски метод на Тарика Глубин, като резултат от нейната над тридесетгодишна терапевтична и консултативна работа с хора.

***

Местата за участие в тренинга са ограничени до 20 (Тарика предпочита да работи с малка група), за да може водещата да следи практиката на всеки участник. Потвърждение за място в групата се получава само с капариране.


Тарика Глубин е магистър по Психология и повече от 40 години работи с хора (както индивидуално, така и в групи) в Европа, САЩ и Индия. Преди години нейното търсене на себе си я среща с Ошо и чрез връзката си с него работата й се задълбочава и тя открива в нея своето призвание. От над 35 години Тарика работи като Ошо-терапевт. Има богат опит в сферите на енкаунтър, първична терапия, интервенции при травма и насилие, бодиуърк, емоционало освобождаване, терапия на двойката. В допълнение към това, тя разработва метода “Transessence”, чийто замисъл е да подпомага процеса на де-идентификация от “личността” и живеене от нашата същност.


Кога:

2-11 август

Къде:

Планински курорт в България

Колко:

1050 евро (не включва храна и нощувки)
Капаро до 31 май - 350 евро

* Заявки за участие - до 30 април 2012

Максимален брой участници – 20

За информация:

Румен Янкулов
(Ананд Румен)
rumen@familyconstellations.bg
088 9948825

Елица Великова
(Пиюша)
info@artstherapyinstitute.bg
088 888 53 06