СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
В живота не съществува смисъл - човек трябва сам да го създаде. Само ако го създадеш, ще го откриеш. Първо трябва да го създадеш. Той не стои някъде като скала, той трябва да се създаде като песен. Той не е нещо, той е значимост, до която стигаш чрез осъзнаването си.