СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Цялото ти минало е наложено от другите върху теб, така че, дали е добро или лошо, няма значение. Важното, което трябва да помниш е, че то не е твое откритие, то цялото е взето наготово, то е втора ръка, трета ръка... Трябва да се отървеш от него изцяло.