СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ДРУГИ СЪБИТИЯ
Знанието е взето назаем; знаенето е твое собствено. То е автентично. Знанието е информация, знаенето е трансформация.