Интервюта

Интервю с Тарика по радио RFI, Ноември 2004 г. (mp3)
Интервю с Таруджа по радио RFI, Ноември 2004 г. (mp3)
Интервю с Момина и Агни по радио RFI, Октомври 2004 г. (mp3)
Лекция на Девапат "Емоционалната интелигентност", 21 април 2004
Лекция на Девапат "Партньорство и интимност", 20 април 2004
Интервю с Девапат по радио RFI, Април 2004 г. (mp3)
Интервю с Боди Рей, Октомври 2001 г.
Интервю с Видея по радио RFI, Октомври 2003 г. (mp3)
Интервю с Боди Рей по радио RFI, Октомври 2003 г. (mp3)
Интервю с Девапат по радио RFI, Април 2003 г. (mp3)

Библиотека

Музика

Медитации

Водени Медитации

Беседи

Тематични беседи

Интервюта

Електронни книги