Ошо (Бхагаван Шри Раджниш) е съвременен просветлен учител, чиито мъдрост, прозрения и хумор са докоснали живота на милиони хора по целия свят.

Ошо е роден в Кучвада, Индия на 11 Декември 1931г. От най-ранно детство той е носил независим и бунтарски дух, отстояващ преживяването на собствената си истина, вместо придобиването на готови знания и вярвания от другите. Получава просветление на 21-на годишна възраст.

След като завършва академичното си образование, няколко години преподава философия в университета в Джабалпур. Междувременно обикаля Индия и изнася беседи, като предизвиква ортодоксалните религиозни водачи в публични дебати и се среща с хора от най-различни социални общности.

Към края на 60те, Ошо започва да развива своите уникални методи на активна медитация, основащи се на разбирането, че за съвремения човек е нужно да премине през един дълбок катарзисен процес преди да започне да навлиза в тишината на вътрешното пространство. По това време започва да води и медитационни лагери из цяла Индия.

През 1974 Ошо създава комуна в Пуна, Индия, която привлича поток посетители от Запада. Много от тях са терапевти, сблъскали се с ограниченията на западната психотерапия, фокусирана главно върху лекуването на ума, докато за Ошо и източната традиция като цяло, умът, сам по себе си, и по-скоро нашата идентификация с него е истинският проблем. Следователно терапията, със своя катарзисен ефект, трябва да върви ръка за ръка с процеса на деидентификация и наблюдаване, познат като медитация.

За разлика от повечето традиционни методи на медитация, според Ошо, всеки момент в ежедневието ни може да бъде врата към себепознанието, и да се превърне в преживяване на медитация. Своята мисия Ошо вижда в създаването на условия за раждането на един нов тип човек - осъзнат, жизнеутвърждаващ и свободен, съчетаващ в едно медитация и всекидневие.

Към края на 70те Комуната в Пуна се превръща в най-големия център за терапия и личностно развитие в света, където хиляди хора идват за да участват в терапевтични групи и медитации, и да бъдат с Ошо. По-късно много от тях основават Ошо-медитационни центрове по цял свят.

Между 1981 и 1985 Комуната се пренася в Орегон, САЩ, където дейността и мащабът й продължават да се разрастват. В края на 1985 комуната в Орегон се разпада поради политически причини.

Ошо се завръща в Индия в средата на 1986 и малко по-късно Комуната в Пуна се възобновява и до ден днешен тя продължава да бъде най-големия център за духовно развитие в света.

Ошо напуска тялото си през 1990, но е настоявал за него винаги да се говори в сегашно време. Думите върху криптата с праха му, продиктувани от него самия, гласят:

ОШО
Не се е раждал - не е умирал,
само посетил планетата земя между
11 Декември 1931 - 19 Януари 1990

Ошо (Бхагаван Шри Раджниш)